Banner
shou页 > 公司产品 > 速dong搁jia
  • 速dong搁jia

    速dong搁jia

    1、简述速dong搁jia板guanzheng发器:设计为铝合金shuang縵huang錱uanpinzhuang结构,经弯guan连jiecheng搁板排guan,guan内压zhiluo纹牙xing,以增jia内表面换热面积,增jia换热效lv,多块搁板排guan经分液器连jie组cheng搁jia板guanzheng发器。其主要特点是:被lingdong的shi品可直jiefang置在板guan平板上,guan内的lingmei通过传导的fangshi直jie将shi品速度dong结,以5-2

    更多